Devi Navaratri Day 2 – Gayathri Alankaram

  • Venue:
    Sri Venkateswara Temple
  • Start:
    September 30, 2019 7:00 pm
  • End:
    September 30, 2019 9:00 pm

Devi Navaratri Day 2 – Gayathri Alankaram; Sri Lalitha Sahasranama

Kumkum Archana at 7 p.m. ; Chandi Homam at 5 p.m.